Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant ( Asu aka Su )Male/Vietnam Recent Activity
Deviant for 1 Year
Needs Core Membership
Statistics 14 Deviations 435 Comments 2,406 Pageviews
×

Newest Deviations

Cover JungKookie by Asu-Kawaii Cover JungKookie :iconasu-kawaii:Asu-Kawaii 1 0 Cover Why Not Me by Asu-Kawaii Cover Why Not Me :iconasu-kawaii:Asu-Kawaii 5 2 Flowers Mirage by Asu-Kawaii Flowers Mirage :iconasu-kawaii:Asu-Kawaii 4 0 Cover quotes by Asu-Kawaii Cover quotes :iconasu-kawaii:Asu-Kawaii 3 5 Cover Pink Fantasia (2) by Asu-Kawaii Cover Pink Fantasia (2) :iconasu-kawaii:Asu-Kawaii 1 3 5 render Asuna by Asu by Asu-Kawaii 5 render Asuna by Asu :iconasu-kawaii:Asu-Kawaii 2 3 Cover Good Night by Asu-Kawaii Cover Good Night :iconasu-kawaii:Asu-Kawaii 5 0 Cover green madness by Asu-Kawaii Cover green madness :iconasu-kawaii:Asu-Kawaii 1 10 Cover Pink Fantasia by Asu-Kawaii Cover Pink Fantasia :iconasu-kawaii:Asu-Kawaii 2 2 Cover Zing by Asu-Kawaii Cover Zing :iconasu-kawaii:Asu-Kawaii 3 2 Quotes Tomoe by Asu-Kawaii Quotes Tomoe :iconasu-kawaii:Asu-Kawaii 1 0
Hi <333
Watch cho tớ nha

Activity


Cover JungKookie
Cover By Asu
Nguồn cover : Đâu đó trên google
Loading...
Đisme tao cũng lạy luôn :)
Tìm được FB nhau thì bị khoá :)
Ôi toán hình :)
Tạm biệt thế giới
Yost ơiiiiii
Anh đang nơi đâu ? :(
Tại sao Llama lại thành màu trắng :)
Nay sinh nhật Đườngggg đó . Em yêu anhhhhh
100 watch rồi . Sờ kai say âu de :)
:) lap giờ mất luôn chứ đ phải hư nữa rồi :)

deviantID

Asu-Kawaii's Profile Picture
Asu-Kawaii
( Asu aka Su )
Vietnam
watch cho tớ = Tớ sẽ watch lại

Comments


Add a Comment:
 
:iconkrystanxd:
KrystanXD Featured By Owner Jun 9, 2017  New Deviant Student Interface Designer
- Con Asu phải không? :)
Reply
:iconasu-kawaii:
Asu-Kawaii Featured By Owner Jun 9, 2017
Reply
:iconkrystanxd:
KrystanXD Featured By Owner Jun 9, 2017  New Deviant Student Interface Designer
- Hii nè :v .
Reply
:iconasu-kawaii:
Asu-Kawaii Featured By Owner Jun 9, 2017
À rồi :)
Reply
:iconyukino-chuchoe:
Yukino-chuchoe Featured By Owner Jun 5, 2017  Student Traditional Artist
Ghé cậu 
Reply
:iconasu-kawaii:
Asu-Kawaii Featured By Owner Jun 8, 2017
Cmon nè
Reply
:iconyukino-chuchoe:
Yukino-chuchoe Featured By Owner Jun 8, 2017  Student Traditional Artist
uk
Reply
:icontrashshineda:
TrashShineDA Featured By Owner May 7, 2017  New Deviant
- Su eyyyyy ~
Reply
:iconasu-kawaii:
Asu-Kawaii Featured By Owner May 7, 2017
Hả
Reply
:icontrashshineda:
TrashShineDA Featured By Owner May 7, 2017  New Deviant
- Không có gì hết =)) Rác đang rảnh thôi.
Reply
Add a Comment: